Forskningen er derfor – ligesom samlingen og museets profil – primært fokuseret på samtidskunsten, sådan som den er kommet til udtryk siden 1960 og op til i dag gennem kunstformer som lydbaseret kunst, performance, sociale praksisser, nye medier eller helt andre formater.

Der kan være tale om kunsthistorisk forskning i specifikke værker og kunstneriske praksisser med udgangspunkt i tidsbaserede kunstformer. Det kan også være kuratorisk praksisbaseret forskning, hvor projektet er med til at udvikle nye udstillingsidéer.

 

Og så er vi optaget af museologisk forskning, hvor museet som institution sættes under lup. Her undersøges museet i relation til kunstnere, udstillingsformater, formidling og det omkringliggende samfund.

Museet arbejder løbende sammen med universitetsforskere og andre museer i udviklingen af forskningsbaserede udstillinger samt går i dialog om museet og (samtids)kunstens betydning.

Det Distribuerede Kunstmuseum

I perioden 2020-2023 samarbejder Museet for Samtidskunst med postdoc Rasmus Holmboe, der er ansat ved Ny Carlsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum ved Københavns Universitet.

Forskningsprojektet Det Distribuerede Kunstmuseum undersøger, hvordan situerede, dynamiske og relationelle kunstpraksisser kan forbindes til museumsinstitutionen i et distribueret felt. Holmboe er desuden initiativtager til det nordiske museumsnetværk, Museum Why?