Vi er Danmarks eneste nomadiske kunstmuseum. Vi vil skabe et tilgængeligt, engageret og foranderligt museum, der udforsker nye måder at formidle samtidskunsten på.

Et museum, der skifter form
Museet for Samtidskunst er et nomadisk og foranderligt museum med base i Roskilde og omegn.

Vi forsker, indsamler, udstiller og formidler samtidskunst fra 1960 og frem til i dag. Vi har fokus på tidsbaserede kunstformer som performance, lyd, tekst og video, og er derudover særligt orienterede mod kunstneriske praksisser, der opererer uden for traditionelle udstillingsrum.

Vi formidler kunst på steder og i situationer, hvor du mindst venter den. For samtidskunst kan  foregå hvor som helst – den kan udfolde sig i det offentlige rum, i den digitale verden, i private hjem, på arbejdspladser og festivaller.  Museet vil derfor antage mange forskellige former afhængig af konteksten, kunstnerne og kunstværkerne. Vores foretrukne og prioriterede tilgang til, hvor og hvordan museet finder sted er, at vi altid fordyber os i ét sted og emne i en årrække. Første eksempel på dette er vores treårige program på Sankt Hans, det tidligere psykiatriske hospital i Roskilde.

Vi rækker ud
Vi forlod vores faste museumsbygning for at komme tættere på og være mere aktive i samfundet. Vi ønsker at skabe et mere mangfoldigt, inkluderende, samarbejdende og tilgængeligt museum ved at udforske alternative måder, hvorpå nye publikummer kan møde og engagere sig i samtidskunst.

Vi er afhængige af samarbejder og en tæt dialog med vores omgivende samfund. Vores målsætning er at skabe meningsfulde udvekslinger og åbne op for vigtige samtaler om vores samtid.

Vores aktiviteter vil som regel vokse ud af eller ind i eksisterende strukturer i Roskilde og vil finde sted præcis der, hvor publikum er.

De flygtige formaters arv
Museet blev etableret i 1991 efter den internationale Fluxus-festival (Festival of Fantastics), der fandt sted over hele byen i 1985. Museets primære mål var at bevare arven fra de tidsbaserede kunstformer, der ofte blev glemt eller tilsidesat i sammenligning med de mere håndgribelige genstande på museer. Denne opgave er ikke blevet mindre akut den dag i dag, og det er derfor stadig museets ambition at være frontløber for at værne om arven fra de flygtige og hybride kunstformer, samt dem der udfordrer traditionelle udstillingsformater.

Udforske nye måder at være museum på
Hvis vi skulle lave et museum i dag, hvordan ville det så se ud? Formentlig ganske anderledes. Vi mener, det er relevant at stille grundlæggende spørgsmål om, hvad et museum er og kan være. Og at udforske nye institutionelle retninger og praksisser. Verden er i forandring, og ligesom alle andre institutioner i samfundet, der står over for omfattende udfordringer, må museet løbende omtænke og omforme sig selv for at rumme og engagere sig i samtidens kunst og samfundsdebatter.

Efter 30 år i Det Gule Palæ flyttede museet ud i 2021 og er i dag det eneste kunstmuseum i Danmark uden en permanent bygning. En modig og sjælden beslutning, selv på den internationale museumsscene, der viser sig at være et springbræt for en radikal genopfindelse, som nu langsomt tager form.

Langsomt, fordi reel forandring tager tid. Også på museer.

Samling

Museet for Samtidskunst har en samling af dansk og international samtidskunst, som løbende udvides med værker skabt inden for perioden 1960 og frem til i dag.

Fokus i samlingen er på tidsbaserede kunstformer som performance, interventioner, installationer, lydbaseret kunst, tekstbaseret kunst, videokunst, social engageret kunst og kunst på digitale og virtuelle platforme. Indsamlingen tilpasses løbende samtidskunstens udvikling.

Museet tilstræber at opbygge en samling af forskellige former for værker, der kan ses i forhold til en bred formidling af samtidskunsten.

Samlingen er også genstand for forskning i de nyeste kunstformer og de problemstillinger, der knytter sig til indsamling af disse.

Du kan søge i museets samling i Kulturarvsstyrelsens centrale register KID (Kunst Indeks Danmark).

Foto: Rendering af samlingsværket
Zoba’ah ( زوبعة ): Hvirvelvinden, 2022 af Morehshin Allahyari.

Arkivet

Museets arkiv bor på Musicon og består blandt andet af:

  • Lydarkivet: En større international samling af lp og cd-udgivelser af ny kompositionsmusik og lydkunst.
  • Video/filmarkivet: Vhs og dvd-udgivelser af kunstfilm og kunstvideoer fra 1990’erne til i dag.
  • Studiearkivet: Tryk, kunstnerbøger og multiples i begrænsede oplag.
  • Dokumentationsarkivet: Hovedsaligt dokumentation af museet egne livearrangementer såsom performances, koncerter mm.

Museet modtager gerne værker og donationer til både samling og arkiv. Museet vurderer om værkerne passer til samlingen.